Giới thiệu phần mềm Vật lý PAKMA

Phần mềm PAKMA là sản phẩm của nhóm nghiên cứu phần mềm (PM) dạy học do GS. TS. D. Heuer (nguyên trưởng Bộ môn lý luận dạy học Vật lý, Viện vật lý và thiên văn, Đại học Wuerzburg, CHLB Đức) chủ trì. Đây là sản phẩm được thiết kế theo quan điểm kết hợp giữa ba xu hướng chính trong việc ứng dụng tin học vào dạy học, đó là dùng máy vi tính.

Phần mềm được xem như:

– Một thiết bị vạn năng trong các thí nghiệm vật lý, trong đó bao gồm cả chức năng phân tích số liệu, biểu diễn số liệu dưới các dạng khác nhau
– Một công cụ để mô hình hóa (MHH) các hiện tượng, quá trình vật lý và
– Một công cụ để trực quan hóa những khái niệm, quá trình trừu tượng bằng những đối tượng đồ họa và bằng kỹ thuật hoạt hình.

Các chức năng chính của PAKMA đã được tóm tắt đầy đủ trong tên gọi của nó.
PAKMA là chữ viết tắt của các từ tiếng Đức: Physik Aktiv Messen, Modellieren, Analyse, Animation. Phần mềm PAKMA có thể thực hiện các công việc:
+ Đo các đại lượng trong các thí nghiệm Vật lý (Messen)
+ Mô phỏng các hiện tượng, quá trình Vật lý (Modellieren)
+ Phân tích số liệu đo được từ thực nghiệm (Analyse)
+ Tạo các hình ảnh chuyển động (Animation)
Có thể nói, PAKMA là một phần mềm chuyên dụng cho bộ môn vật lý và có khả năng hỗ trợ rất cao đối với giáo viên vật lý vì ngoài những thiết bị được thiết kế sẵn (do nhóm nghiên cứu và phát triển PM PAKMA) giáo viên có thể tự chế tạo các thiết bị đo tương thích với phần cứng của PAKMA hoặc sử dụng những thiết bị đã có sẵn trên thị trường (Ví dụ: GV có thể sử dụng con chuột của máy vi tính như là một thiết bị cảm ứng chuyển động trong mặt phẳng, có thể dùng các thiết bị đo có đầu nối với máy vi tính thông qua các cổng COM hoặc LPT…) để tiến hành các thí nghiệm Vật lý tự thiết kế.

Phần mềm PAKMA được Việt hóa dựa trên nền font hệ thống TCVN (ABC). Do đó, muốn chạy được phần mềm với đầy đủ chữ tiếng Việt thì phải cài đặt font TCVN làm font hệ thống.
TS. Phan Gia Anh Vũ đã dạy sử dụng PAKMA cho sinh viên sư phạm Vật lý ở ĐHSP Huế từ năm 1998 và cho sinh viên ở ĐH Đà Lạt từ 2004. Ngoài ra, giáo viên vật lý ở tỉnh Hậu Giang và Lâm Đồng cũng đã được tập huấn về PAKMA trong khi học bồi dưỡng thường xuyên vào dịp hè.

Muốn sử dụng xin bạn vào phần Download phần mềm để tải về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *