Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin

Năm 2010, trường  Đại học Công nghệ Thông tin tuyển 730 chỉ tiêu khối A cụ thể như sau:

Ngành tuyển sinh Khối Chỉ tiêu Điểm chuẩn NV1
Khoa học máy tính A 120 16,5
Kỹ thuật Máy tính A 120 16,0
Kỹ thuật phần mềm A 150 18,5
Hệ thống thông tin A 120 16,0
Mạng máy tính A 120 17,0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *