Điểm chuẩn Đại học Y Thái Bình

Trường Đại học Y Thái Bình tuyển 700  chỉ tiêu khối A và B trong đó 64 chỉ tiêu khối A dành cho ngành đào tạo dược sĩ, cụ thể như sau:

Ngành tuyển sinh Khối thi Chỉ tiêu Điểm chuẩn NV1
Bác sĩ đa khoa B 1/1 22,5
Bác sĩ Y học cổ truyền B 1/1 19,0
Dược sĩ A 1/1 20,5
Bác sĩ Y học dự phòng B 1/1 17,5
Điều dưỡng B 1/1 17,0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *